DENTALNI IMPLANTATI - korisne informacije i cijena ugradnje

Savremen pristup rješavanja bezubosti

Pokušaji da se izgubljeni zubi nadoknade drugim zubima vjerovatno su stari koliko i ljudski rod. Posljednjih tridesetak godina izgubljeni zub / korijen zuba moguće je nadoknaditi dentalnim implantatima. Dentalni (zubni) implantati izrađeni su od titanijuma i ugrađuju se u kost na mjestu izgubljenog prirodnog zuba.

Implantologija

Implantati su najbolje rješenje koje si pacijent može priuštiti u procesu protetske nadoknade zubi bilo da se radi o pojedinačnim zubima ili grupi zuba. Prednosti u korištenju implantata se ogledaju u slijedećem:

  • Ukoliko se radi o nadoknadi pojedinačnih zuba u tom slučaju štedite susjedne zube od brušenja, a i sam proces čišćenja i održavanja je lakši nego što je to slučaj kod mostova
  • Ukoliko se radi o više nedostajućih zubi serijski u vilici tada se tokom ugradnje može planirati adekvatan raspored raspona između implantata što će za rezultat imati adekvatnu opterećenost implantata i time produžiti vijek trajanja protetskog rada
  • Ukoliko imate bezubu vilicu koja je uz to anatomski nepovoljna za izradu proteze, ugradnjom 2 – 4 implantata izvršit će se stabilizacija proteze koja donosi sasvim novi kvalitet života za pacijenta
  • Ukoliko vam nedostaju terminalni (krajnji) zubi jedne strane u vilici, tada su jedina mogućnost za fiksni protetski rad implantati sa krunicama, a alternativa tome je proteza koja u startu ima jako lošu stabilizaciju i zauzima jako puno mjesta u ustima s obzirom na broj zuba koji se s njom nadoknađuju.Osim toga implantat svojim prisustvom u kosti daje dodatnu stimulaciju kosti prenoseći impulse pritiska što dalje za rezultat ima očuvanje volumena kosti

Pojedinačni implantati

Naravno da bi se implantati ugradili potrebno je da pacijent ispuni određene preduslove. Neki od tih preduslova su:

  • Da pacijent na mjestu ugradnje posjeduje dovoljno kosti (misli se na širinu i visinu) kako bi do ugradnje implantata uopšte moglo da dođe. U protivnom se pristupa augmentaciji (nadogradnji) kosti bilo vještačkom košću bilo transplantacijom blokova sa brade, ramusa mandibule ili kriste iliacae
  • Da pacijent nije bolesnik neke od navedenih bolesti: hemofilija, trombocitopenije, sklonost ka različitim vidovima alergija, izrazita osteoporoza
  • Da pacijent nije pušač ili da spada u grupu lakših pušača 3 – 5 cigareta dnevno
  • Da je spreman da pruži dodatni napor pri čišćenju i održavanju protetskog nadomjestka na implantatima
  • Da pacijent po dogovoru dolazi na povremene kontrole implantata
zubni implantati tuzla

pojedinačni implantati – situacija prije i poslije

pojedinačni implantat – ilustracija

Terminalna bezubost: situacija u kojoj nam nedostaje 2 ili više zuba jednostrano u jednoj vilici

Kroz praksu i rad sa implantatima pokazalo se da je možda najbolja indikacija za ugradnju implantata bezuba donja vilica gdje smo ugrađivali implantate radi stabilizacije totalne proteze. Nerijetko nam se jave pacijenti koji su prije mnogo godina izvadili zube gdje je došlo do resorpcije viličnog grebena i gdje više ne postoje anatomski elementi za postizanje stabilnosti proteze. Ovi pacijenti se žale da sa svojim protezama ne mogu adekvatno niti da jedu niti da pričaju i da im jezik i pri najmanjem pokretu destabilizira protezu iz ležišta. U takvoj situaciji mi pristupamo ugradnji 2 – 4 implantata radi stabilizacije proteze.

implantati, najbolji stomatolog za ugradnju implantata

terminalna bezubost riješena sa implantatima – ilustracija

Totalna bezubost: primjer totalne proteze stabilizovane implantatima

Pacijenti koji su prije imali standardnu totalnu protezu i koji su se odlučili kasnije za rješenje “proteza stabilizovana implantatima” tvrde da se situacija maksimalno promijenila u njihovu korist jer sad konačno mogu da jedu i pričaju bez ograničenja i straha od micanja proteze.

totalna proteza – ilustracija

Ukoliko ste zainteresovani za naš tretman izrade totalne proteze podržane sa 2 do 4 implantata, molimo vas da putem telefona ili online forme stupite u kontakt sa nama kako bi vam zakazali inicijalni termin. Na tom terminu ćemo pregledati i ocijeniti stanje vaših vilica, uraditi potrebne snimke, saslušati vaše želje i očekivanja vezano za izgled konačnog rješenja, i na kraju predložiti vam rješenje koje je izvodljivo u vašoj situaciji.


Cijene zubnih implantata u Tuzli

Na podstranici “Cjenovnik” možete pronaći okvirne cijene dentalnih umplantata u Stomatološko-Implantološkom centru “Novodent Tuzla”. 

Kliknite ovdje i informišite se o cijenama

Povezani postovi na temu zubnih implantata

Zakažite besplatan pregled

Unesite Vaše kontakt informacije
Razlog Vaše posjete
Pitajte doktora

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.