Uslovi korištenja

OPŠTE ODREDBE

Informacije o ustanovi

  • Naziv: Stomatološka ordinacija i implantološki centar NOVODENT
  • Skraćeni naziv: Novodent
  • Sjedište: Branislava Nušića 5a, 75000 Tuzla
  • Adresa elektronske pošte: recepcija@novodent.ba
  • Telefon: +387 62 13 23 33

Ustanova Stomatološka ordinacija i implantološki centar NOVODENT (u daljnjem tekstu: Novodent) putem svoje internet stranice na domeni www.novodent.ba pruža uslugu ponude podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, elektronski pretraživač te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskim putem, koje posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke Korisnika, kao i na upravljanje sadržajem navedene internet stranice. Ovim Opštim pravilima uređuju se uslovi i pravila za korištenje navedene internet stranice od strane Korisnika. Opšti uslovi poslovanja objavljeni su na bosanskom jeziku.

U smislu ovih Opštih uslova poslovanja Korisnik usluge je svaka fizička osoba starija od 18 godina ili pravna osoba u čije ime internet stranicu koristi osoba starija od 18 godina.

Korištenjem internet stranice, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Opštim pravilima i uslovima korištenja internet stranice te se obavezuje istu koristiti isključivo u skladu sa navedenim pravilima.

Korisnik internetske stranice koristi je u vlastito ime i za svoj račun te je lično odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki koje su nužne prilikom korištenja internet stranice.

Novodent se obavezuje štititi lične podatke svih Korisnika internet stranice, na način kako je opisano Izjavom o povjerljivosti ličnih podataka, koju možete pročitati na slijedećem linku.

Radi tehničkih održavanja ili otklanjanja eventualnih problema prilikom održavanja svoje internet stranice, Novodent zadržava pravo da onemogući internet stranicu ili pristup do nje, a što može rezultirati prekidom usluge za koje Novodent nije odgovoran. Korisnik je suglasan da korištenje internet stranice ovisi o mogućnosti pristupa internetu, odnosno dostupnosti mreže.

Novodent zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uslove kupovine te uslove korištenja internet stranice, uključujući i način i brzinu prijenosa podataka.

Novodent zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti izmijeniti bilo koju od ovdje navedenih odredbi i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka, a radi zakonske obveze ili izmjene poslovanja.

Korisnik je suglasan da svakim pristupom internet stranici prihvata trenutno važeća Opšta pravila i uslove korištenja internet stranice, kao i Izjavu o povjerljivosti podataka, koji su objavljeni na istoj stranici.

Internet stranica je isključivo vlasništvo firme Novodent te se Korisniku zabranjuje putem ove stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve podatke koji ugrožavaju ili ograničavaju prava trećih osoba, odnosno podrazumijevaju neprimjerene ili nezakonite radnje, a posebno koje bi se odnosile na povredu privatnosti trećih osoba, uvredljive ili diskriminirajuće sadržaje ili reklamiranje trećih osoba.

Svi podaci koji se nalaze na stranici, uključujući dizajn stranice i cjelokupni vizualni identitet Novodent-a, kao i sadržaj stranice, isključivo su pravo iste firme te je zabranjeno bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili na drugi način mijenjanje stranice bez prethodnog izričitog odobrenja Novodent-a. Svako postupanje protivno ovoj zabrani podliježe prekršajnoj, kaznenoj i/ili materijalno pravnoj odgovornosti. Novodent zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kakvog opisanog sadržaja.

Novodent je za slučaj bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja Korisnika prilikom korištenja internet stranice, kao i za slučaj nepoštivanja ovih pravila, ovlašten raskinuti poslovni odnos s Korisnikom, ukinuti njegov korisnički nalog, uključujući i brisanje podataka tog računa, kao i koristiti se dopuštenim pravnim sredstvima u cilju zaštite svojih prava.

Korisnik je ovlašten preuzimati, ispisivati i spremati materijale s ove internet stranice isključivo u svrhu svoje vlastite upotrebe.

Komunikacija između Korisnika i Novodent-a odvija se pisanim putem (e-mail ili preporučena poštanska pošiljka), a prigovori, zahtjevi i pritužbe, kao i odgovori na njih, dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima, i to Zakonom o zaštiti potrošača, Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka i sl.

Internet stranica www.novodent.ba može sadržati poveznice do drugih stranica, koje su u vlasništvu i pod upravljanjem drugih lica. Novodent ne upravlja sadržajem i podacima tih stranica, ne daje posebne preporuke za korištenje tih stranica, ne garantuje za istinitost niti odgovara za sadržaj tih stranica, proizvode i usluge. Za slučaj korištenja internet stranica trećih lica, Korisniku se preporučuje da prethodno prouči pravila o zaštiti podataka, opšte uslove poslovanja i vodiče za upotrebu određene internet stranice koju koristi. Također se Korisniku preporučuje, neovisno o korištenju ove internet stranice, da posebno procijeni autentičnost i rizik korištenja svake stranice čiji se link nalazi na ovoj internet stranici ili one koja sadrži obavijest da se radi upravo o stranici www.novodent.ba (uključivo i one čiji se linkovi dostavljaju putem e-maila), te Korisnik takvu stranicu koristi na vlastiti rizik.

Svaka izmjena koja se odnosi na zaštitu i povjerljivost podataka bit će objavljena na ovoj internet stranici, a ovisno o mogućnosti, odnosno prikladnosti, obavijest o takvoj izmjeni bit će dostavljena Korisniku putem e-maila. Korisnicima se preporučuje da redovno provjeravaju je li došlo do ažuriranja ili izmjene uslova zaštite podataka te o posljedicama takvih izmjena.

Telekomunikacija

Novodent može omogućiti korisniku komunikaciju putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe postavljanja upita o djelatnosti i uslugama koje pruža Novodent, za podnošenje prijedloga i pohvala ili davanje mišljenja o pojedinim uslugama te kada je riječ o komunikaciji elektronskom poštom, za podnošenje pisanih prigovora.

Novodent neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je primio putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije koji ne omogućavaju da se sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopštavati informacije koji po zakonu predstavljaju ljekarsku i/ili poslovnu tajnu.

Telekomunikacija se ne smije upotrebljavati odnosno zloupotrebljavati za razmjenu poruka, fotografija te videomaterijala ili audiomaterijala zabranjenog, nemoralnog, uvredljivog, prijetećeg ili političkog sadržaja, kojima se krše autorska prava, koji sadržavaju viruse ili druge maliciozne programe ili koji na neki drugi način mogu negativno uticati na operativne sisteme Novodent-a ili drugih osoba.

U slučaju da korisnik prekrši bilo koju od obaveza iz prethodne stavke ovih Uslova, Novodent je ovlašten trenutno i bez prethodnog upozorenja prekinuti uspostavljenu telekomunikacionu vezu s njime.

Korisnik je upoznat s time i pristaje na to da Novodent razmijenjene poruke, videomaterijale, audiomaterijale i druge materijale može snimiti, pohraniti i upotrebljavati u svrhu upravljanja kvalitetom usluga, rješavanja korisnikovih prigovora te rješavanja eventualnih sporova između Novodent-a i Korisnika.

Poruke koje Novodent razmijeni s korisnikom putem e-pošte, chata ili drugih oblika telekomunikacije povjerljive su prirode i namijenjene su isključivo korisniku kojem su dostavljene te se Korisnik obavezuje da ih neće davati na uvid ili upotrebu trećim osobama ili javnosti bez prethodne pisane saglasnosti Novodent-a.

Primjena prava

Eventualne sporove koji mogu nastati u vezi sa korištenjem ove internet stranice i ovim pravilima i uslovima, stranke će pokušati riješiti mirnim putem, sukladno relevantnim propisima važećim na području BiH, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješenja, nadležan je sud u Tuzli.

Politika kolačića

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. “cookies”). Prema regulacijama Evropske unije, od 25. marta 2011. godine obavezni smo prije spremanja kolačića zatražiti Vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice imate mogućnost u posebnom pregledniku pristati ili odbiti upotrebu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nažalost nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Koristimo ih i u svrhu praćenja statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama, kao i za normalno funkcionisanje web programa: kolačići služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Kolačićima trećih lica poput Google-a, Facebook-a i sl., možemo prikupljati podatke o posjećenosti i načinu upotrebe web stranice, Vašu IP adresu, vrstu operativnog sistema koji koristite, jezik kojim se služite, pretraživač na kojem surfate i slične podatke. Svi podaci se prikupljaju anonimno i putem kolačića se ne može otkriti Vaš lični identitet. Ako Korisnik ne želi da se na njegovom računaru ostavljaju kolačići, potrebno ih je obrisati ili blokirati u pretraživaču. Brisanjem ili blokiranjem kolačića biće otežan pristup sadržaju internetske stranice.

Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u Vaš web pretraživač računara ili mobilnog telefona (u zavisnosti sa kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web pretraživač zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računara šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web pretraživača. Termin “cookies” koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke.  Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računara kada zatvorite web pretraživač. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u korpi za kupovinu).

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na Vašem računaru i nakon zatvaranja web pretraživača. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke – najčešće je riječ o Vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na Vašem računaru tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke istorije pretraživanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih pretraživača omogućavaju blokiranje kolačića treće strane.

Završne odredbe

Za slučaj da se pojedini dio ovih Opštih pravila i uslova korištenja internet stranice može smatrati ništavnim ili neprovedivim, isto ne utječe na valjanost ostalih dijelova pravila i uslova, koji ostaju na snazi i imaju pravni učinak.

Za sva pitanja koja eventualno nisu regulisana ovim Opštim pravilima i uslovima korištenja internet stranice, Novodent upućuje Korisnike svoje stranice, na kontakt putem e-maila: recepcija@novodent.ba.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja javite nam se!