STERILIZACIJA I DEZINFEKCIJA

Zašto je sterilizacija važna u stomatologiji?

Sterilizacija i dezinfekcija sa jos nekim bitnim stavkama čine temeljne stubove rada ordinacije. S obzirom na činjenicu da stomatolozi mogu biti učesnici u prenošenju infekcija i bolesti kao što su: HIV, Hepatitis, Covid..posebna pažnja i trud se polažu u sprovođenje najviših mjera kad su u pitanju dezinfekcija i sterilizacija.

Sigurnost, zdravlje i zadovoljstvo!

U hirurškoj sali su uvijek dvije dentalne asistentice, sterilna i nesterilna, čime pružamo potpunu sigurnost i bezbrižan hirurški zahvat svakom našem pacijentu. Svi instrumenti su sterilni i otvaramo ih tek kad pacijent sjedne na dentalnu stolicu. Nakon zahvata svi instrumenti se dezinficiraju i steriliziraju. Provodi se detaljna dezinfekcija svih površina i dentalnih stolica.

U tu svrhu smo nabavili Melag „B plus autoclave“ koji predstavlja sam vrh ponude današnje sterilizacije, perilicu za automatsku dezinfekciju svih vrsta instrumenata kao i DAC autoclave za sterilizaciju nasadnih instrumenata čime je zatvoren kompletan krug sterilizacije. U nastavku možete pogledati par sekvenci procesa sterilizacije i dezinfekcije stomatološkog pribora.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja javite nam se!