Politika privatnosti

Stomatološka ordinacija i implantološki centar NOVODENT (u daljnjem tekstu: Novodent) u svojoj poslovnoj jedinici u ul. Branislava Nušića 5a, 75000 Tuzla kao voditelj obrade Vaših ličnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje Korisnici istoj dostavljaju kada koriste web stranicu www.novodent.ba i naše ostale usluge, naročito u pogledu obrade ličnih podataka u pružanju svojih usluga. Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). Obrada ličnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na ličnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagođavanje ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Kako prikupljamo lične podatke

Korištenje ličnih podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu ličnih podataka.

Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obaveza, zakonska osnova i saglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa Novodent koristi za promovisanje i pružanje informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda prodaje usluga iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Novodent-a da obrađuje podatke u navedenu svrhu. Novodent će prikupiti kontaktne podatke, podatke o izvršenim uslugama, garancijama, kao i informacije o istoriji Vas kao pacijenta, kada koristite naše usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju garancije ili tehničke podrške za izvršene usluge.

Lični podaci mogu se prenositi trećim stranama pod slovom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge ili prijevoz.

Novodent se koristi direktnim marketingom temeljem Vaših ličnih podataka kako bi Vas informisali o novostima i promocijama u našoj ponudi, o posebnim pogodnostima za kupovinu, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu saglasnost.

Saglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Novodent podliježe zakonima Bosne i Hercegovine, kao i nadnacionalnim propisima, i dužan ih se pridržavati, uključujući pružanje Vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo Vam uputiti takav zahtjev ili Vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na spriječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje ličnih podataka u svrhu sukladnosti sa obavezujućim zahtjevima za Vašim podacima predstavlja zakonsku obavezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i slijedeće mjere:

 • strogo ograničen lični pristup Vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka
 • postavljanje vatrozida na IT sisteme u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje pristupa IT sistemima radi detekcije i spriječavanja zloupotrebe ličnih podataka.

Svi Vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim serverima i sigurnim serverima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te Novodent poduzima sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Lične podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom ili ispunjavanjem kontakt forme na našoj internet stranici dajete nam zasebnu saglasnost da obrađujemo Vaše lične podatke navedene u registracijskoj ili kontakt formi u određenu/e svrhu/e, kao i podatke dostupne u procesu dostave dokumentacije u vidu snimke nalaza i slično. Svrhe koje Novodent može istaknuti u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zasebnu saglasnost svake posebno.

Obavezujemo se čuvati privatnost Vaših ličnih podataka te sa istima postupati u skladu sa opštim odredbama o zaštiti podataka i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene lične podatke korisnika i posjetitelja web stranice, kao i ostalih pacijenata ili potencijalnih pacijenata, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obavezu ili je npr. potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati lične podatke iz registracijskog ili drugog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez Vašeg dopuštenja prepuštati trećim licima, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (npr. ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za odgovaranje na upite Korisnika, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera, a po posebno pribavljenoj saglasnosti.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Novodent-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu Vaših ličnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe date saglasnosti ili legitimnog interesa, ugovorne ili zakonske osnove. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

Novodent informiše Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristi iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj saglasnosti. U slučaju promjene bilo kojeg od ličnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.

Prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti ličnih podataka, posebno se obavezujemo postupati s Vašim podacima u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u tačno određene i zakonite svrhe, ne proslijeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne saglasnosti, ne proslijeđivati lične podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjeren nivo zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu ličnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati tačnost ličnih podataka; osigurati obradu ličnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi spriječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka ličnih podataka Korisnika.

Za slučaj da više ne želite da na bilo koji način obrađujemo Vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu Službenika za zaštitu podataka: recepcija@novodent.ba ili broj telefona: +387 62 132 333.

Novodent može kontaktirati Korisnika radi provjere autentičnosti zahtjeva.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj Novodent:

 • omogući pristup katalogu prikupljanja ličnih podataka
 • potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogući pregled ličnih podataka sadržanih u sistemu pohrane ličnih podataka i da ih kopira
 • proslijedi lične podatke koji su sadržani u sistemu pohrane podataka
 • pruži popis trećih lica kojima su preneseni lični podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu
 • pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje lične podatke sistem pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade
 • pruži informacije o svrsi obrade i vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu
 • objasni tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizovano odlučivanje obradom ličnih podataka pojedinca.

Rok čuvanja podataka Korisnika od strane Novodent-a traje doživotno ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se lični podaci odnose, nakon čega se lični podaci brišu. Novodent čuva lične podatke duže od navedenog roka samo ako je to obavezujuće važećim propisima u BiH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Lični podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja javite nam se!