Plaćanje na rate

Poštovani,

Odgovor je da. Ukoliko ste korisnik American Express kartice. Korisnici American Express kartica imaju mogućnost plaćanja usluga do 6 rata bez dodatnih naknada uz prethodnu provjeru boniteta vaše kartice. Ukoliko se odlučite da koristite uslugu plaćanja na rate, molimo vas da nam ovo odmah najavite prilikom prvog pregleda kako bi na vrijeme mogli da sinhronizujemo korake vezane za plaćanje sa vašom matičnom bankom.

kontakt footer

designer17