Dr. Azra Imamović

04 Dr Azra

doktor stomatologije

Rođena 28.11.1986.godine u Tuzli. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u Sarajevu u
februaru 2013.godine.
Nakon obavljanja pripravničkog staža u Domu zdravlja Lukavac postaje uposlenik ordinacije "Novodent" od aprila 2014.godine.
Izdvajamo:
- III Kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem (Brčko distrikt 2011.)
- V Internacionalni Simpozijum iz Opće Stomatologije GENeralDENtistry(Konjic 2012.)
- Aktivno učešće Usmena prezentacija na temu "Radiografska analiza endodontski tretiranih zuba"
- VI Internacionalni Simpozijum iz Opće Stomatologije GENeral DENtistry(Konjic,2013.)
- VII Internacionalni Simpozijum iz Opće Stomatologije GENeral DeNtistry(Sarajevo,2014.)
- Kontinuirana edukacija "Estetika u svakodnevnoj praksi"(Sarajevo, juni 2014.)
- Kontinuirana edukacija "Estetika u svakodnevnoj praksi"(Sarajevo, oktobar2014.)
- Aktivno učešće,Poster prezentacija -prikaz slučaja iz prakse ordinacija "Novodent":"Protetska rehabilitacija ugradnjom implantata uz nadogradnju kosti i upotrebu faktora rasta"
- VIII Internacionalni Simpozijum GENeral DENtistry(Fojnica,mart 2015.)
- Kontinuirana edukacija iTOP Intro individualni trening Oralne Profilakse (Lukavac,maj 2015.)
Područje djelovanja:
- Endodoncija
- Kompozitne restauracije
- Pedodoncija
Član je:
- Stomatološke komore FBiH
- Udruženja Stomatologa FBiH
- Govori Engleski jezik.

kontakt footer

designer17