Cjenovnik

Opšta stomatologija

Stomatološki pregled (opšti) 0 KM
Stomatološki pregled sa tumačenjem RTG snimka 10 KM
RVG snimak zuba 10 KM
Ortopantomogram 30 KM
Prva pomoć (drenaža zuba) 20 KM
Cinkoxid zavoj (liječenje alveolitisa) 15 KM
Extrakcija (vađenje) zuba sa anestezijom 20 KM
Extrakcija (vađenje) zaostalih korjenova 30 KM
Komplikovano vađenje zuba 50 KM
Helio (bijela) plomba jednoslojna 30 KM
Helio (bijela) plomba višeslojna 40 KM
Amalgamska plomba (jednoslojna) 30 KM
Amalgamska plomba (višeslojna) 40 KM
Nadogradnja više od 1/2 zuba (bijelom ili amalgamskom plombom) 50 KM
Glasjonomerna plomba (jednoslojna) 20 KM
Glasjonomerna plomba (višeslojna) 30 KM
Caries profunda + calcii + zinkoxid 20 KM
Caries profunda + calcii + fosfat 20 KM
Indirektno prekrivanje pulpe 5 KM
Direktno prekrivanje pulpe 10 KM
Parapulparni kočić (prilikom nadogradnje zuba) 10 KM
Konfekcijski kočić (prilikom nadogradnje zuba) 20 KM
Liveni kočić (prilikom nadogradnje zuba) 80 KM
Cirkonijski kočić (prilikom nadogradnje zuba) 60 KM
Termokauterizacija polipa gingive 10 KM
Impregnacija zuba (po zubu) 10 KM
Fluoridizacija zuba (po zubu) 15 KM
Zalijevanje fisura (po zubu) 20 KM

Endodoncija

Amputacija komore pulpe + direktno prekrivanje 30 KM
Liječenje jednokorijenog zuba sa plombom (vitalna ili mnortalna extripacija) 100 KM
Liječenje jednokorijenog zuba sa plombom (gangrena) 120 KM
Liječenje dvokorijenog zuba sa plombom (vitalna ili mortalna extripacija) 120 KM
Liječenje dvokorijenog zuba sa plombom (gangrena) 150 KM
Liječenje trokorijenog zuba sa plombom (vitalna ili mortalna extripacija) 150 KM
Liječenje trokorijenog zuba sa plombom uz aplikaciju linkocina (gangrena) 180 KM
Revizija endodontskog lijecenja (po kanalu) 40 KM
Vađenje stranog tijela iz kanala (igla, šaraf ili kocic) 50 KM

Paradontologija i bolesti zuba

Čišćenje zubnog kamenca 1 vilica 20 KM
Čišćenje zubnog kamenca 2 vilice 40 KM
Čišćenje zubnog kamenca uz dodatnu aplikaciju Airflowa 50 KM
Čišćenje zubnog kamenca uz aplikaciju Airflowa i impregnaciju zuba 90 KM
Inicijalna parodontološka terapija 40 KM
Kiretaža zuba uz aplikaciju hlorhexidina (po zubu) 30 KM
Kiretaža džepova >5mm uz aplikaciju antibiotika arestina (po zubu) 40 KM
''Flap operacija'' (po zubu) 30 KM
Uklanjanje recesija zuba operativnom ¨tunel¨ tehnikom po zubu 300 KM

Protetika

Parcijalna proteza sa 1 ili 2 zuba tkz. Žabica 100 KM
Parcijalna akrilatna proteza 300 KM
Parcijalna akrilatna proteza (subtotalna) 300 KM
Totalna akrilatna proteza 300 KM
Parcijalna wizil proteza 500 KM
Parcijalna proteza sa ''atachmenima'' 1300 KM
     
Jednodjelna livena navlaka 100 KM
Akrilatna krunica ili clan u mostu 100 KM
Metalokeramička krunica ili član u mostu 200 KM
Bezmetalna krunica ili član u mostu 400 KM
     
Silikonska udlaga kod pacjenata sa bruksizmom 60 KM
Reparatura proteze 20 KM
Dodatak zuba u protezi (po zubu) 20 KM
Dodatak kukice u protezi 20 KM
Zamjena gumica u atachmenima 30 KM
Ponovno cementiranje krunice 15 KM
Skidanje mosta (rasjecanje i skidanje krunice nosača po zubu) 20 KM

Estetska stomatologija

Izbjeljivanje zuba jednoseansno ¨Beyond metoda¨ 250 KM
Izbjeljivanje avitalnog zuba sa plombom 80 KM
Kompozitni veeners (kompozitna faseta na prednjim zubima) 70 KM
Veneers (CAD-CAM frezani keramički) 400 KM
Inley, onley, Overlay (CAD-CAM frezani keramički) 250 KM

Implantologija

Ugradnja SKY implantata sa nadogradnjom i metalokeramičkom krunicom 1500 KM
Totalna proteza na 2 implantata (donja vilica) 3500 KM
Totalna proteza na 3 implantata (gornja vilica) 4000 KM
Nadogradnja viličnog grebena vještačkom košću sa membranom od 500 KM

Oralna hirurgija

Incizija apscesa intraoralno 20 KM
Incizija apscesa intraoralno uz postavljanje drenaže 40 KM
Ekstrakcija zaostalog korijena zuba operativno 60 KM
Hirurško odstranjivanje impaktiranog ili reteniranog zuba 150 KM
Tretman otvorenog sinusa u toku ekstrakcije zuba 100 KM
Postavljanje fiksacionih šina kod luksiranih zuba (po zubu) 20 KM
Parcijalna modelacija alveolarnog grebena 60 KM
Redukcija alveolarnog grebena tubera i torusa 100 KM
Repozicija luksiranog viličnog zgloba 10 KM
Reinplantacija zuba sa fiksacijom 200 KM
Frenulektomija 50 KM
Gingivektomija 50 KM
Fenestracija reteniranog zuba (samo meke strukture) 70 KM
Operativno liječenje zuba - Apikotomija (sa prethodno napunjenim kanalom i plombom) 100 KM
Operativno liječenje zuba - Apikotomija 150 KM
Uklanjanje resice na jeziku 50 KM
Drenaža wartonovog i Stenonovog kanala 30 KM
     

kontakt footer

designer17