BOTISS - VIENNA HUMAN CADAVER DISSECTION COURSES

Zahvaljujući firmi Krajinalijek koja je ujedno i predstavnik firme Botiss za Bosnu i Hercegovinu prisustvovali smo 12 i 13.9.2015 u Beču na institutu za Anatomiju kursu na kadaverima. Primarno je kurs bio podređen primjeni "Bonering" rješenja firme Botiss za augmentaciju tvrdih tkiva u implantologiji. Osim toga organizator kursa je iskoristio maksimalno vrijeme za trening na kadaverima da bi nam priblizio neke nove tehnike mekotkivnih i koštanih augmentacija kao i neke druge nesvakidašnje zahvate iz domena oralne hirurgije koje do sada nismo bili u prilici ni vidjeti ni probati.

1

2

4

 

 

kontakt footer

designer17