GIDE - 1 YEAR MASTER IN IMPLANTOLOGY

7-11 novembra 2015 u Veneciji je održana prva sesija od ukupno 4 koje se održavaju tokom jednogodišnjeg implantološkog Master programa u organizaciji gIDE Global Institut for Dental Education iz Los Angelesa. Predavači na prvoj sesiji su bili dr. Sascha Jovanovic, dr. Francesco Mintrone i dr. Fabio Caine koji je ujedno i bio domaćin svim polaznicima Master programa ovih 5 dana. Kompletan program je podijeljen na predavački dio na kojem smo upoznati sa najnovijim protokolima u implantologiji i praktični dio na kojem su se nova usvojena saznanja morala i praktično prikazati. Prva sesija je obilovala velikim brojem novih informacija i prikazom kliničkih slučajeva.

 

20151107 110330

20151110 091323

12227604 951734914897752 900449712174130935 n

12235073 951734978231079 2674567222364518578 n

12219410 951735084897735 16713435755327434 n

 

kontakt footer

designer17