ISOMED KURS - UVOD U MODERNU IMPLANTOLOGIJU

U četvrtak i petak, 26 i 27.06.2014 održan je kurs "Uvod u modernu implantologiju"  u prostorijama stomatološke ordinacije "NOVODENT" Tuzla a u organizaciji firme ISOMED, Italy.

Predavači na kursu su bili dr. Eugenio Conte koji je ujedno i šef ISOMED edukacionog centra u Padovi kao voditelj kursa, i dr. Amer Huskanović, stomatološka ordinacija "NOVODENT" Tuzla. Kursu je prisustvovalo 16 stomatologa iz cijele Bosne i Hercegovine koji su bili podijeljeni u dvije radne grupe u dva dana.

Kurs se je sastojao iz 2 dijela:

- Teoretski dio koji je obrađivao slijedeće teme:

  • Predstavljanje linije ISOMED implantata i upoznavanje njihovog dizajna i posebitosti
  • Nezaobilazne smjernice za ugradnju implantata sa tips & triks za dugovječnost implantata
  • Anatomska ograničenja prilikom ugradnje implantata i kako ih riješiti
  • Oseointegracija implantata, primarna stabilnost
  • Imedijatno opterećenje kad i kako
  • Flapless i uobičajena režanj ugradnja implantata kad i kako


- Praktičnog dijela koji je podrazumijevao:

  • Live operaciju (dio kursista prisustvuje operaciji uživo a dio prati putem video prenosa kamerom)
  • Mogućnost asistencije tokom operativnog zahvata
  • Ugradnju više implantata na više pacjenata (različite situacije)

Album sa slikama s kursa

 01

04

06

11

 

kontakt footer

designer17