WORKSHOP - PRF, A-PRF i I-PRF U SVAKODNEVNOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

U organizaciji ISOMED BiH i stomatološke ordinacije NOVODENT - Tuzla uspješno je održan još jedan workshop na temu "Dobijanje i upotreba PRPa, PRFa, A-PRFa i I-PRFa u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Voditelj workshopa dr.sc. Bojan Jovičić vidno raspoložen na današnjoj prezentaciji je objasnio prednosti i indikacije svih gore pobrojanih sistema. Predavanje je obilovalo prikazom velikog broja fotografija riješenih slučajeva iz prakse kao i savjetima za prevenciju komplikacija. U sklopu workshopa održan je i radni dio gdje je prezentiran postupak uzimanja krvi od pacjenta i centrifugiranja iste kao i postupci za pravljenje "clot-ova" i membrana.

 1

2

3

 

kontakt footer

designer17