SEKCIJA ORALNIH HIRURGA 2013 - Sarajevo

U Sarajevu 1 i 2 juna 2013 je održana 17-ta po redu sekcija oralnih hirurga (link). Program je obilovao nizom stručnih tema aktuelnih kako iz oralne hirurgije tako i iz implantologije i maksilofacijalne hirurgije. Prvo predavanje je otvorio Prof. dr. Tarik  Mašić šef klinike za maksilofacijalnu hirurgiju na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Nakon toga slijede gosti iz Slovenije i Banjaluke..... Kao predavač je učestvovao i naš dr. Amer Huskanović sa trenutno veoma aktuelnom temom iz implantologije "Periimplantitisi u implantološkoj praksi, metode liječenja i prevencija". Sekcija je bila dobro posjećena. Lijepo je bilo sresti kolege oralne hirurge svih generacija iz čitave Bosne i Hercegovine. Naravno nakon edukativnog dijela imali smo i tradicionalno dobro druženje uz zabavni program.

Na kraju sekcije je izabrano i novo predsjedništvo sekcije u kojem je dr. Ameru Huskanoviću povjereno mjesto generalnog sekretara u slijedeće 4 godine.

sekcija1.jpgsekcija2.jpg

kontakt footer

designer17