RADNI TEČAJ - PIEZO HIRUGIJA U IMPLANTOLOGIJI

24 i 25 aprila 2013 u organizaciji firme ISOMED Srbija, u Beogradu je održan kurs sa radnom temom "PIEZOHIRURGIJA U IMPLANTOLOGIJI" u prostorijama stomatološke ordinacije "Profidental". Na ovom kursu je učestvovao i Dr. Amer Huskanović. Težište kursa je fokusirano na upotrebu piezo aparata u situacijama kad moramo raditi širenje grebena vilice radi ugradnje implantata ili korištenje piezo hirurgije u svrhu uzimanja koštanih graftova sa pacjenta radi postizanja primjerenih uslova za ugradnju implantata. Na kursu je urađeno više live operacija uz aktivnu asistenciju i rad svih učesnika. Kurs je bio dobra prilika da osvježimo postojeće znanje iz piezo hirugije i da vidimo ujedno i novitete iz ovog segmenta implantologije.

20130424_102147.jpg

20130424_100143.jpg 

Ovim putem zelimo ujedno da se zahvalimo svim uposlenicima ordinacije "Profidental" na odličnoj organizaciji i atmosferi tokom kursa.

kontakt footer

designer17