Biografija

Rođen 19.10.1991. godine u Tuzli gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje u Katoličkom školskom centru “Sv. Franjo” sa prosjekom 5.0 po svakoj godini školovanja. Aktivno se bavio sekcijom mladih tehničara u osnovnoj školi te učestvovao na smotrama stvaralaštva mladih tehničara donosivši prva, druga i treća mjesta na regionalnom i državnom nivou. U srednjoj školi se dodatno usavršavao iz oblasti matematike i hemije te također učestvovao na takmičenjima svake godine. Fakultet Dentalne medicine (opšti smjer) upisuje na Univerzitetu u Sarajevu 2010. godine. Diplomira u septembru 2017. godine na temu “Tumori maksilofacijalne regije” pod mentorstvom prof. dr. Almira Derviševića sa ocjenom 10, te ukupnim studijskim prosjekom od 8,9.

U periodu od juna do oktobra 2015. i 2016. godine volontirao u različitim privatnim stomatološkim ordinacijama (Stomatološka ordinacija “Dr. Dervišević” Sarajevo, Stomatološka ordinacija “AFFA” Tuzla) s ciljem usvajanja osnova praktičnog stomatološkog rada i vještina komunikacije sa pacijentima. Trenutno uposlenik Stomatološke poliklinike Novodent u Tuzli sa 5 godina radnog iskustva.

Redovni član Stomatološke komore Federacije Bosne i Hercegovine. Participant kontinuiranih edukacija u organizaciji stomatološke komore FBiH i Udruženja stomatologa RS. Također redovno prati edukacije “Competence in Esthetics” na Balkanu u organizaciji ESCD study club, te je učesnik mnogobrojnih edukacija na Balkanu s ciljem usavršavanja vještina iz domena interesovanja. Domen interesovanja su oblasti endodoncije, parodontologije, estetske stomatologije te stomatološke protetike sa implantoprotetikom. Učestvuje u naučno-istraživačkim radovima na polju korelacije patoloških promjena orofacijalne regije i oka u suradnji sa eminentnim profesorima iz oblasti oftalmologije.