Lični podaci
 • Rođen 06.11.1991. u Zenici.
 • Trenutno nastanjen u Lukavcu.
Obrazovanje
 • 2010. – 2019. Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Doktor dentalne medicine
 • 2006. – 2010. Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj
Stomatološke edukacije
 • X internacionalni simpozijum iz stomatologije u Mostaru (koautor naučnog rada)
 • V kongres stomatologa BiH u Tesliću (koautor naučnog rada)
 • iTOP Introductory tečaj održan u Novom Sadu
 • Interdent: “Artikulatori” – održana u Zenici
 • Edukativni Centar Tomorrow Tooth: “Crni labud endodoncije” održana u Sarajevu
 • Edukativni Centar Tomorrow Tooth: “Ergo & Resto” održana u Sarajevu
 • Edukativni Centar Tomorrow Tooth: “Endo Hands-On“ održana u Sarajevu
Dosadašnje iskustvo
 • Januar 2020. – Oktobar 2020. Dom zdravlja Kakanj, ambulanta za djecu do 10 godina
 • Od oktobra 2020. u Centru za dentalnu estetiku i implantologiju – Novodent