Biografija

Rođen 26.04.1992. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje je završio u malom naselju pored Živinica u blizini Tuzle. Period adolescencije i srednjoškolskih dana proveo je u Gračanici gdje je završio Mješovitu školu i dobio diplomu zubnog tehničara. Nakon srednje škole, 2011. godine upisuje studije stomatologije kao student Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku. Studij stomatologije završava 2017. godine.

Prvo radno iskustvo i pripravnički staž odrađuje u Domu zdravlja Tuzla i Domu zdravlja Živinice. Uposlenik stomatološke ordinacije Novodent je od jula 2019. godine, gdje i dalje ordinira.

Stomatološke edukacije
  • Kontinuirana edukacija Stomatološke komore FBiH “Stomatologija danas”, Juni 2018.
  • Kontinuirana edukacija Stomatološke komore FBiH, Oktobar 2018.
  • Tooth Preparation & Impression Techniques, KULZER, Decembar 2018.
  • Direktno vs Indirektno, 3M Health Care Academy, Mart 2019.
  • Kontinuirana edukacija „Competence in esthetics“, Mart 2019.
  • Međunarodni skup doktora dentalne medicine, Juli 2019.
  • Certifikat “Osnove održavanja života (BLS) i automatske eksterne defibrilacije (AED)”, 2018.
  • Endo maraton, Edukativni centar “Tomorrow tooth”, Februar 2019.
  • Endo hands on, Edukativni centar “Tomorrow tooth”, Decembar 2019.
  • iTop individualni Trening Oralne Profilakse, Februar 2020.