Obrazovanje
 • 2010 – Medicinska škola Doboj – Stomatološko-zubni tehničar
 • 2010 – Medicinska škola Gračanica – zubni tehničar
 • 1990 – Univerzitet u Tuzli – Pedagoška Akademija – dipl. nastavnik teh. obrazovanja i informatike
 • 1982 – Gimnazija u Tuzli – diploma o završenom školovanju
Treninzi - Psihosocijalna rehabilitacija traume
 • 2002 – Certifikat, Houston Galveston Institute – zdravstveno naučni centar
  za psihijatriju i psihologiju
 • 2001 – Certifikat, Houston Galveston Institute – Intenzivni trening o nasilju
  u porodici
 • 2000 – Certifikat, BOSPO/ICA/The Institute of Culture Affairs BiH –
  Tehnologija participiranja i zastupanja
 • 2000 – Certifikat, BOSPO/ICA/The Institute of Culture Affairs BiH – strateško planiranje kroz participaciju
 • 1998 – HMD Response International, Program menadžer / Proces
  savjetovanja i zaštite savjetodavca
Radno iskustvo

Od avgusta 2008. godine, Opšta stomatološka ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem NOVODENT – glavna medicinska sestra. Organizacioni poslovi rada ordinacije, korespondencija i finansije, prijem i
trijaža pacijenata, asistencija doktorima stomatologije, asistencija spec.oralne hirurgije, RVG, OPG i 3D snimci. Obuka novih uposlenika, održavanje instrumenata i stomatološke opreme, upravljanje kvalitetom i izvršavanje higijenskog plana. Nabavka potrebne stomatološke opreme i stomatološkog materijala, kao i druge aktivnosti koje se obično događaju u stomatološkoj praksi.

2006 – 2008
Stomatološka ordinacija Huskanović – administrativni radnik – medicinski tehničar. Administrativni poslovi stomatološke ordinacije, asistencija pri radu doktora stomatologije, organizacija rada medicinskog osoblja, nabavka potrebne stomatološke opreme i stomatološkog materijala.

2004 – 2006
UHTK Familija: „Udruženje hranitelja Tuzlanskog kantona“ – Izvršni direktor Udruženja. Direktno učešće u implementaciji projekta „Podrška djeci bez roditeljskog staranja kroz razvoj hraniteljstva u TK“ u saradnji sa USAID-om.

2000 – 2003 HMD Response International – Project Leader
Obavljanje poslova na vođenju psihosocijalnog programa ured u Tuzli uz redovne konsultacije sa uredom u Londonu. Razvijanje i istraživanje sistema monitoringa kao osnova za najprilagodnije interventne strategije pod promjenljivim okolnostima. Razvijanje zdravstvenih, rehabilitacionih zajednica bazirano na istraživanjima potreba, dostupnim izvorima i standardima za optimalnu njegu, tretman i prevenciju u okviru parametara fondiranja. Koordiniranje aktivnosti sa drugim NVO-ima i IVO-ima i javnim zdravstvenim sektorom. Asistencija u jačanju programa treninga, supervizije i vođenje brige o korisnicima projekta. Obezbjeđivanje relevantne metode evaluacije, osiguranja kvaliteta i monitoring troškova. Menadžment i koordinacija rada, logistike i osoblja psihosocijalnog programa HMD Tuzla. Obavljanje monitoringa nad radom osoblja HMD-a, intervjuisanje korisničke populacije o kvalitetu usluga. Obezbjeđivanje medicinskog materijala za psihosocijalni program uključujući ordinacije i mobilne timove. Obezbjeđivanje visokog standarda njege za korisničku populaciju.