Za brzu, bezbolnu i uspješnu oralnu hirurgiju, parodontologiju i bolesti usta

Laser je u zadnje 2-3 godine postao “must have” za sve stomatološke ordinacije koje drže do principa minimalno invazivne stomatologije uz maksimalno postignute rezultate. Mi spadamo u pionire kad je u pitanju korištenje prednosti lasera u području stomatologije na području BiH. Postoji niz aplikacija u kojima se djelovanje lasera može uspješno primijeniti. Uglavnom su to oralno-hirurški ili parodontološki zahvati. Za neke od njih nije potrebna ni anestezija, a rezultati su predvidljivi i skoro u potpunosti atraumatični za pacijenta.